All Columnists

Date

Columnists

Column

    Wed , 08/02/2006 8:58
    ผมเพิ่งซื้อเครื่องบันทึกเสียงขนาดพกพาใหม่เมื่อไม่กี่วันมานี้ สองสามปีที่ผ่านมาผมพึ่งพาซาวด์อเบาท์ทันสมัยแต่ไม่สะดวกกับการใช้งานจริงเท่าไรนัก..