Open ชวนคุย ตอนที่ ๗ วิกฤตโลกกับการ ขับเคลื่อนประเทศไทย โดย นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เขาเชิญมา เราก็ไป ไปแล้วก็ขอบันทึกเสียงกลับมาเปิดให้ฟังกันด้วย

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวปาฐกถาพิเศษ "วิกฤตโลกกับการ ขับเคลื่อนประเทศไทย" ในการเปิดตัวโครงการ "สุชนสโมสร ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย" เนื่องในโอกาสย่างก้าวเข้าสู่ ปีที่ 33 ของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552

อาจจะไม่ใช่การพูดทีดีทีสุด แต่ฟังแล้ว ก็ยังให้ความหวังมากกว่าหลายคนก่อนหน้านี้

ติชมได้ที่ Passakorn@changkhui.com นะครับ