Open ชวนคุย ๑๓. ปั่นจักรยานไปทำงาน ตอน ๑

คุณหนิง (เฉลิมพร เก้าเอี้ยน)ชวนเพื่อนที่รู้จักกันมาเล่ากิจวัตรที่ฟังแล้วน่าทึ่ง นั่นคือ การปั่นจักรยานไปทำงาน โดยที่ทำงานที่ว่านี้ อยู่ถนนสาทรนี่เอง กลางใจเมืองกรุงเทพมหานคร ปั่นไปทุกวัน เขาคนนั้นคือ คุณปกาสิต เวียร่า และพาคู่ชีวิต ซึ่งจริงๆแล้วเป็นผู้ริเริ่มชักชวนในคุณปกาสิตหันมาสนใจจักรยาน เธอคือคุณกัญจนีย์ พุทธิเมธี ซึ่งมีหน้าที่การงานเป็นอาจารย์ที่สอนทางด้านผังเมืองโดยตรง ก็เลยนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าเสริม มาฟังทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากทั้งคู่ได้ ตอนนี้เป็นตอนแรกครับ (ออกช่างคุย เมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)